Vanlige skadedyr i Norge: Identifisering og bekjempelse

Skadedyr kan forårsake store problemer for boligeiere i Norge og omfatter en rekke ulike arter som kan være potensielle trusler for både helse og eiendom. I denne artikkelen vil vi se på et utvalg av vanlige skadedyr i Norge, deres kjennetegn, og hvordan man kan forebygge og bekjempe dem effektivt for å beskytte hjemmet og familiens helse.

Noen av de mest vanlige skadedyrene i norske boliger inkluderer skjeggkre, sølvkre, brun pelsbille, vepsebolklanner, museumsbille, sebraklanner og flekket tyvbille, i tillegg til ulike maurtyper, støvlus og veggedyr. I tillegg er det rotter, mus og noen ganger mink og andre dyr. Det er også vanlig at fugl kan gi hodebry.

Det er viktig å gjenkjenne tegn på skadedyr og å vite hvilke bekjempelsesmetoder som er mest effektive for ulike skadedyr, for å kunne forhindre store infestasjoner og potensielle helseproblemer relatert til disse.

Viktige punkter

 • Vanlige skadedyr i Norge inkluderer skjeggkre, sølvkre, veggedyr, brun pelsbille, rotter og mus.
 • Forebygging og beskyttelse mot skadedyr er nødvendig for boligeieres helse og eiendom
 • Skadedyrkontroll og bekjempelsesmetoder varierer avhengig av skadedyrets art

Vanlige skadedyr og deres karakteristikker

Gnagere og pattedyr

Mus og rotter: I Norge er husmus og rotter vanlige gnagere som kan forårsake skade på bygninger og matvarer. De kan også være bærere av sykdommer. Husmus er små og agile, mens rotter er større og kraftigere. Det er viktig å holde disse skadedyrene borte fra hjemmet og matlagringsområder for å bevare sunne og rene omgivelser.

Insekter og krypdyr

Skjeggkre: Skjeggkre er et nyere skadedyr som er funnet i norske hjem. De trives i fuktige områder og kan skape skader på tapeter og papirprodukter. Skjeggkre er ikke farlige for mennesker, men kan være en plage i hjemmet og bør bekjempes. Disse bør bekjempes med et spesielt forgiftet åte som kun godkjente skadedyrteknikere kan bruke. Det anbefales ikke å prøve med bare limplater.

Skjeggkre er vanlig skadedyr i Bergens hjem nå

Kakerlakker: Tysk kakerlakk er en vanlig art i Norge og kan utgjøre en reell trussel for helsen. De er smittebærere av flere sykdommer, blant annet Salmonella, og sprer seg fort. Kakerlakker trives i fuktige områder som kjøkkenet, og veldig ofte bak komfyren på grunn av varme. Det er viktig å ikke behandle med Permetrin eller andre insektssprayer.

Maur: Svart jordmaur / sukkermaur og stokkmaur er de mest vanlige maurartene i Norge. De kan gjøre stor skade ved å gnage på treverk, papir og andre materialer. De finnes ofte i kjøkkenet eller på kjøkkenbenken og bør kontrolleres for å unngå ytterligere skader.

Veps, fluer og møll: Veps, fluer og møll kan være irriterende og uhygieniske skadedyr. Veps og fluer kan spre sykdommer og forurense mat, mens møll, særlig klærmøll, kan ødelegge tekstiler og klær.

Sølvkre: Sølvkre er små, sølvfargede insekter som trives i fuktige områder som bad og kjøkken. De er ufarlige for mennesker, men kan skape et problem i hjemmet ved å spise papirprodukter og tapeter.

Det er viktig å ta passende forebyggende tiltak for å unngå disse skadedyrene og å søke profesjonell hjelp fra skadedyrkontroll-selskaper, som Rentokil Norge, ved mer alvorlige og større skadedyrangrep.

Forebygging og beskyttelse mot skadedyr

Skadedyr kan forårsake betydelig skade på hus, hage og eiendeler. For å beskytte seg mot skadedyr er det viktig å følge enkelte retningslinjer og fokusere på både hjem og hage samt hygiene og renhold.

Hjem og hage

Huset: For å holde skadedyr unna huset bør man tette eventuelle sprekker og åpninger i vegger, tak og rundt rør. Det kan for eksempel være lurt å påse at tetningslister rundt dører og vinduer er intakte og fungerer som de skal.

Kjøkken: Hold kjøkkenet rent og ryddig. Tørk av benkeflater og sørg for at matrester ikke ligger igjen. Oppbevar mat i tette beholdere og ikke la skitne oppvask stå framme. Dette vil gjøre kjøkkenet mindre tiltrekkende for skadedyr.

Møbler og tepper: Regelmessig støvsuging av møbler og tepper bidrar til å fjerne eventuelle egg og larver fra skadedyr. Det kan også være lurt å sjekke om møbler viser tegn på skadedyrsangrep, som gnagermerker eller avføring.

Senger: Sårbarheten for skadedyr som veggedyr og midd kan reduseres ved å vaske sengetøy regelmessig på høy temperatur og støvsuge madrasser og sengerammer.

Hagen: Unngå å ha for mye vegetasjon og fuktighet nært huset, da dette kan tiltrekke seg skadedyr. Rydd bort hageavfall og kompost regelmessig for å forhindre at skadedyr får et sted å gjemme seg og formere seg.

Hygiene og renhold

Et godt renhold og god hygiene er en av de viktigste forutsetningene for å unngå skadedyr. Fokus bør ligge på både personlig hygiene og renhold av hjemmet. Her er noen punkter som bør vektlegges:

 • Vask regelmessig alle overflater i boligen, spesielt på kjøkken og bad.
 • Tøm søppel regelmessig og hold søppelbeholdere tett og rene.
 • Hold hagen ryddig og bekjempe ugress, som kan tiltrekke seg skadedyr.
 • Ved mistanke om skadedyr, kontakt et profesjonelt skadedyrkontroll selskap for råd og bekjempelse.

Ved å følge disse retningslinjene kan man redusere risikoen for skadedyrsproblemer og holde boligen og eiendelene beskyttet mot skadedyr.

Skadedyrkontroll og bekjempelsesmetoder

Profesjonell skadedyrbekjempelse

For effektiv og trygg skadedyrkontroll, er det anbefalt å kontakte godkjente skadedyrbekjempere som har nødvendig kompetanse og erfaring for å håndtere ulike typer skadedyr. Vi vil kunne identifisere og vurdere omfanget av skadedyrangrepet. Etter befaringen vil skadedyrbekjemperen foreslå egnede behandlingsmetoder for å utrydde skadedyrene samtidig som hensyn tas til helse og miljø.

Godkjente skadedyrbekjempere følger strenge krav og retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, og de benytter seg av integrert skadedyrkontroll.

Miljøriktige og Gjør-det-selv metoder

 • Forebygging: Det første trinnet for å kontrollere skadedyr er å forebygge angrep. Dette kan gjøres gjennom å eliminere matkilder og fuktighet, samt tette eventuelle åpninger som skadedyrene kan bruke som adgang til bygningen.
 • Fysiske metoder: Det finnes en rekke fysiske metoder for å bekjempe skadedyr, som for eksempel feller, fluefanger og mekaniske feller for mus og rotter.
 • Biologisk bekjempelse: Biologisk bekjempelse innebærer bruk av skadedyrets naturlige fiender, som parasitter og predatorer, for å redusere skadedyrpopulasjonen.
 • Kjemiske metoder: Bruk av insektmidler eller giftige åter er også en mulig løsning. Det er viktig å velge miljøvennlige metoder som giftfri bekjempelse, som er mindre skadelig for både helse og miljø og skal derfor etterstrebes.

Ved å kombinere profesjonell hjelp med egne tiltak, kan man oppnå en effektiv og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr i Norge. Forebygging og regelmessig kontroll av boliger og eiendommer er nøkkelen til å redusere risikoen for skadedyrainfestasjon.

Helseeffekter og sykdommer knyttet til skadedyr

Smittebærende skadedyr

Noen skadedyr i Norge er viktige smittebærere for sykdommer. Dette inkluderer blant annet flått, som kan overføre borreliose og TBE-virus. Flått er små blodsugende parasitter som kan bære flere smittsomme sykdommer. Det er viktig å sjekke kroppen nøye etter flåttbitt og fjerne flåtten så raskt som mulig for å redusere risikoen for sykdom.

Rotter og mus er også bekymringsfulle skadedyr på grunn av deres potensiale for å spre sykdommer og forårsake helseproblemer hos mennesker. De kan spre sykdommer gjennom deres avføring, urin og spytt. Alle typer insekter kan bære med seg sykdommer eller spre dem, og da især kakerlakker er kjent for det.

Allergiske reaksjoner og bitt

Mange skadedyr kan forårsake allergiske reaksjoner og bitt hos mennesker. Dette kan inkludere insekter som veps, bier, mygg og skabbmidd. Skabb er forårsaket av et lite midd som graver seg inn i huden, noe som fører til intens kløe og hudutslett. Behandling av skabb involverer bruk av medisinske kremer og nøye rengjøring av sengetøy, klær og personlige eiendeler.

En annen kilde til allergiske reaksjoner og bitt er insekter som maur og kakerlakker. Allergener fra disse insektene kan forverre astma- og allergisymptomer hos noen mennesker.

For å beskytte seg mot smittebærende skadedyr og allergiske reaksjoner, er det viktig å ha gode rutiner for skadedyrkontroll og forebygging. Dette kan inkludere regelmessig rengjøring, bruk av insektmiddler og vedlikehold av hjem og hage for å minimere habitatet for skadedyr.

Regelverk og anbefalinger

Nasjonale retningslinjer

I Norge er det flere nasjonale retningslinjer som regulerer bekjempelsen av skadedyr. Privatpersoner kan selv bekjempe skadedyr på egen eiendom, men kommunen fungerer som tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at skadedyrbekjempelser gjennomføres på en lovlig måte.

For mer alvorlige og større skadedyrangrep anbefales det å kontakte et profesjonelt skadedyrkontroll selskap, som kan behandle problemet.

Folkehelseinstituttets roller og ansvar

Folkehelseinstituttet spiller en ledende rolle i Norges arbeid med skadedyrkontroll. Instituttets avdeling for skadedyrkontroll utvikler og tilbyr Skadedyrveilederen. Denne veilederen inneholder informasjon og råd om skadedyrkontroll og gir både forebyggende tiltak og bekjempelse av skadedyr.

Folkehelseinstituttet tilbyr også en skadedyrtelefon som gir råd og veiledning om identifisering av skadedyr. Dersom man ønsker å få identifisert et insekt eller annet dyr med sikkerhet, anbefales det å sende det til analyse ved instituttets laboratorium.

Gjennom disse ressursene og tjenestene, bidrar Folkehelseinstituttet til å sikre en effektiv og trygg skadedyrbekjempelse i Norge.

Vi er godkjent av FHI til å drive med skadedyrkontroll.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan identifiserer jeg insekter som skadedyr i huset mitt?

For å identifisere insekter som skadedyr i hjemmet ditt, bør du først observere typen og karakteristikkene til insektet. Se etter deres størrelse, farge og oppførsel. Du kan også søke etter informasjon om typiske skadedyr i norske hjem for å sammenligne med det du har funnet. Dersom du fortsatt er usikker, kan du kontakte profesjonelle skadedyrbekjempere for ytterligere hjelp.

Hvilke skadedyr er vanligst i norske hjem?

Noen av de vanligste skadedyrene i norske hjem inkluderer veggdyr, skjeggkre, møll, sølvkre og tyske kakerlakker. Disse skadedyrene kan variere i fare og skade de kan forårsake hjemmet og helsen din.

Hvordan bekjemper man effektivt flygende insekter i boligen?

For å bekjempe flygende insekter i hjemmet ditt effektivt, kan du prøve følgende metoder:

 1. Bruk insektsfeller, som limfeller eller lysfeller.
 2. Påfør insektmiddel i områder der insekter ofte finnes.
 3. Hold dører og vinduer lukket, eller bruk myggnett for å hindre insekter i å komme inn.
 4. Hold hjemmet rent og ryddig for å eliminere mulige matkilder og skjulesteder for insekter.

Hvilke tiltak kan forhindre små insekter i å invadere hjemmet?

For å hindre små insekter i å invadere hjemmet, kan du iverksette følgende tiltak:

 1. Tett alle sprekker og åpninger i husets ytre struktur.
 2. Hold hjemmet rent og ryddig for å fjerne mulige matkilder og skjulesteder.
 3. Begrens bruken av sterkt duftende blomster og planter, som kan tiltrekke seg insekter.
 4. Oppbevar mat og avfall tett og forsvarlig for å unngå å tiltrekke seg skadedyr.

Hvordan kan man skille mellom skadedyr og ufarlige insekter?

For å skille mellom skadedyr og ufarlige insekter, kan du sammenligne deres fysiske egenskaper, oppførsel og potensiell innvirkning på menneskers helse og hjem. Skadedyr har en tendens til å forårsake materiell skade eller overføre sykdommer, mens ufarlige insekter generelt ikke utgjør noen trussel. Husk at kilder som Folkehelseinstituttets skadedyrveileder kan være nyttige for å skille mellom skadedyr og ufarlige insekter.

Hvilke skadedyr i Norge er kjent for å forårsake stikk eller bitt?

Flere typer skadedyr i Norge kan forårsake stikk eller bitt, inkludert mygg, flått, knott og veps. Disse insektene er vanlige i Norge og kan forårsake ubehagelige reaksjoner, spesielt hos personer med allergier eller sensitivitet for stikk eller bitt. Imidlertid er det viktig å være klar over at ikke alle stikk eller bitt kommer fra skadedyr, og det kan være andre årsaker, for eksempel ikke-skadedyr insekter eller allergiske reaksjoner forårsaket av andre faktorer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen