Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata): Effektive bekjempelsesmetoder og forebygging i 2024

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata), også kjent som langhalede sølvkre, er en art i ordenen Zygentoma og tilhører Lepismatidae-familien. Disse små insektene har en karakteristisk lang hale og skjellete kropp, og kan bli et skadedyr i boliger og andre bygninger hvor de ofte finner sin mat i papir, tekstiler og organiske materialer. Til tross for deres skremmende utseende er skjeggkre ikke direkte skadelige for mennesker, men kan forårsake betydelig skade på eiendom.

Biologien til skjeggkreene gjør at de kan tilpasse seg ulike miljøer, og de tolererer både lav fuktighet og varierende temperaturer. Man kan identifisere skjeggkre ved deres gråbrune farge, skjellete kropp og tre lange antenneaktige haletråder. Skadedyrsbekjempelse og forebygging er viktig for å kontrollere skjeggkre i boliger og forhindre spredning til nye områder.

Viktige Punkter

 • Skjeggkre er små insekter som kan skade papir, tekstiler og organiske materialer i boliger og andre bygninger.
 • Disse insektene tolererer lav fuktighet og varierende temperaturer, og kan identifiseres ved deres gråbrune farge og tre lange haletråder.
 • Skadedyrsbekjempelse og forebygging er viktig for å kontrollere skjeggkre og forhindre spredning til nye områder.

Biologi og Identifikasjon

Klassifisering og utseende

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er en art av insekter som tilhører ordenen Zygentoma, familien Lepismatidae. Dette er en type sølvkre og er beskrevet som langhalede sølvkre på engelsk. Disse små, vingeløse arthropodene har et langstrakt, flat kropp og antennene som peker fremover.

Fargen på skjeggkre kan variere fra grå til brunlig, og kroppen deres er dekket av små, skjellaktige strukturer. De har tre lange haletråder, kalt cerci, og to ytterligere segmenterte vedheng kalt styli. De voksne individene er vanligvis mellom 1,3 og 2 cm lange, mens nymfene er betydelig mindre.

Utvikling og atferd

Skjeggkres livssyklus starter når hunnen legger egg. Hunnen bruker en eggleggingsrør, kalt ovipositor, for å plassere eggene i sprekker og små åpninger. Etter at eggene klekkes, kommer nymfene ut som miniatyrversjoner av de voksne individene. De går gjennom en rekke hudskift, kalt instars , før de når voksen størrelse.

Nymfene og de voksne skjeggkre har lik atferd og overlever på et kosthold som består av stivelse, sukker, cellulose og proteinrike materialer som hår og fjær. De trives i fuktige, mørke områder og er hovedsakelig nattaktive. Skjeggkre er kjent for å være raske løpere og kan bevege seg raskt på tvers av overflater når de blir skremt.

Sånn som andre insekter, er skjeggkre følsomme for endringer i miljøet, og deres atferd kan bli påvirket av temperatur, fuktighet og tilgjengeligheten av mat. Skjeggkre er ikke farlige for mennesker, men de kan forårsake skade på materialer i hjemmet, som papir og tekstiler.

Skadedyrsbekjempelse og forebygging

Skadedyrsbekjempelsesmetoder

Det finnes flere metoder for å bekjempe skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata), og det anbefales å bruke en integrert skadedyrledelse (IPM) tilnærming. IPM kombinerer ulike teknikker for å redusere skadedyrpopulasjoner og redusere risikoen for uønskede konsekvenser på menneskers helse og miljøet.

En av de mest populære metodene for skadedyrsbekjempelse er bruk av åte med insektmidler. Noen av de vanlig brukte insektmidler i åter for skjeggkre inkluderer indoxacarb, clothianidin, fipronil og imidacloprid. Disse insektmidlene har vist god effektivitet i å kontrollere skjeggkre. Risikoen for sekundær forgiftning er generelt lav ved bruk av disse stoffene.

Pris på bekjempelse av skjeggkre

Ta kontakt med oss. Ofte gjøres en full behandling for en bolig for mellom 3000 og 6000 pluss MVA. Det kommer an på antall kvadratmeter bolig, hvor lett det er å komme til og slikt.

For borettslag og sameier anbefales det å behandle de fleste eller alle enheter samtidig, og da gies det en felles pris som regel.

For lagerbygninger og lokaler ta kontakt.

Forebygging og miljøstyring

For å forhindre spredning av skjeggkre er det viktig å iverksette forebyggende tiltak. Her er noen forebyggende tiltak som kan hjelpe:

 1. Reduser fuktighet: Skjeggkre trives i områder med høy luftfuktighet, så det er viktig å sikre at boligens luftfuktighet holdes lav. Ventilasjon, luftavfuktere og oppvarming kan forbedre inneklimaet. 

 2. Tette sprekker og åpninger: Skjeggkre kan komme inn i boliger gjennom små sprekker og åpninger. Ved å tette sprekker i vegger, gulv og ved rør og ledninger begrenses mulighetene for skjeggkre å komme inn og etablere seg.

 3. Godt renhold: Regelmessig rengjøring fjerner matkilder og gjemmeplasser for skjeggkre. Sørg for å støvsuge og vaske spesielt på steder hvor skjeggkre er observert.

 4. Oppbevaring av mat: Håndter og oppbevar mat på en slik måte at skjeggkre ikke kan få tilgang til den. Forseglede bokser og beholdere kan hindre skjeggkre i å nå matkilder.

Men altså, den aller beste måten å håndtere disse på er å bruke forgiftet åte. 

Implementering av en kombinasjon av skadedyrsbekjempelsesmetoder og forebyggende tiltak er essensielt for å effektivt håndtere og kontrollere skjeggkrepopulasjonen.

Forekomst og spredning

Habitater og spredningsmåter

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er en synantrop art (lever innendørs) som har nylig etablert seg i Norge og andre land i Europa. De er ofte funnet i moderne bygninger og trives spesielt godt i museer, biblioteker og arkiv på grunn av det stabile inneklimaet og tilgangen til mat, hovedsakelig stivelseholdige produkter. Fordi de er synantrope og trives godt inne, kan de hurtig kolonisere nye områder.

Infesterte bygninger blir en viktig kilde til spredning av skjeggkre, spesielt i tett befolkede områder. Enkelte av spredningsmåtene inkluderer:

 • Flytting av infiserte gjenstander, som bøker, møbler og emballasje
 • Bæring av skjeggkre på klær
 • Spredning via luftventilasjonsanlegg
 • Drifting på sletter og vindkast
  Bemerk: Skjeggkre er svært tilpasningsdyktige og kan overleve uten mat og vann i lengre tid, noe som muliggjør spredning over store avstander.

Internasjonal utbredelse

Skjeggkre, opprinnelig beskrevet av den tyske entomologen Karl Leopold Escherich i 1905, har en global utbredelse og finnes i bygninger rundt om i verden. Selv om de er relativt nyoppdagede innendørs skadedyr i Norge, har de allerede blitt et betydelig problem, noe som har ført til en markert økning i antall bekjempelser.

Utover Norge, har skjeggkre også et økende nærvær i andre europeiske land og blir et mer utbredt innendørs skadedyrproblematikk. Dette innebærer nødvendigheten av å implementere effektive metoder for bekjempelse og overvåking av denne arten for å minimere deres innvirkning på menneskers boforhold og verdifulle kulturarv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen